W roku 2023/2024 funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

Grupa dzieci młodszych, pod opieką Pani Iwony Kamińskiej oraz Pani Lidii Grabowskiej (w wieku 3,4 i 5 lat).

Grupa dzieci starszych, tzw. „zerówka”, to dzieci 5 i 6 – letnie, którymi opiekują się: Pani Julia Safader i Pani Dorota Kaszubowska.

RAMOWY PLAN DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM

Oddziały przedszkolne, przy szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem, są czynne od godziny 7.00 do godziny 15.00.

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Zajęcia wyrównawczo-wspomagające, praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej.

Grupa dzieci młodszychGrupa dzieci starszych
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  .

 

Opłata za czesne (1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz między 13.00 a 15.00), należy wpłacać u Pani intendent lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Lipce: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010

Opłaty za herbatę w wysokości 3,00 zł miesięcznie wpłacamy wyłącznie do Pani intendent.