Informacja dla rodzica/opiekuna:

  1. Opłaty za wyżywienie należy dokonać do 15-stego dnia miesiąca, który następuje po rozliczonym okresie „ z dołu" u intendenta szkolnego lub wpłaty na konto, Bank Spółdzielczy nr. konta: 02 8943 0004 0000 0257 2000 0130
  2. Do opłat dokonanych po terminie będą naliczane odsetki, kwotę za obiady wraz z odsetkami należy wpłacić osobiście na konto.
  3. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić najpóźniej w dzień jego nieobecności do godz. 8:00 osobiście lub telefonicznie u intendenta szkolnego te1.67 266 58 64 w.13 lub w sekretariacie.
  4. Odliczania za obiady będą rozliczane w opłacie za dany miesiąc tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.
  5. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice/opiekun powinien uregulować należności za obiady.

Płatności za wyżywienie w czerwcu 2024r. prosimy wpłacać na konto gminy.
Od 1 lipca intendent szkoły przebywa na urlopie.