KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Dni ustawowo wolne:

  •  1.11.2021 (poniedziałek)  - Dzień Wszystkich Świętych
  • 11.11.2021 (czwartek) - Święto Niepodległości
  • 23.12.2021 (czwartek) - 31.12.2021 (piątek) - przerwa świąteczna
  • 06.01.2022 (czwartek) - Święto Trzech Króli
  • 17.01.2022 (poniedziałek) - 28.01.2022 (piątek) - ferie zimowe
  • 14.04.2022 (czwartek) - 19.04.2022 (wtorek) - wiosenna przerwa świąteczna
  • 03.05.2022 (wtorek) - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
  • 16.06.2022 (czwartek) - Boże Ciało
  • 24.06.2022 (piątek) - koniec roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

      * 12.11.2021 (piątek)

      * 02.05.2022 (poniedziałek)

      * 04.05.2022 (środa)

      * 05.05.2022 (czwartek)

      * 24.25.26.05.2022 (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

      * 17.06.2022 (piątek)

 

Egzamin ósmoklasisty:

      * 24.05.2022 - egzamin z języka polskiego

      * 25.05.2022 - egzamin z matematyki

      * 26.05.2022 - egzamin z języka obcego nowożytnego