Przewodniczący Rady Rodziców – Aleksandra Budnik
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – Marlena Bindek
Skarbnik -  Małgorzata Grzybowska
Sekretarz – Monika Gierszewska

Opłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym wynoszą:

  •  30 zł. (na pierwsze dziecko)
  •  20 zł.  (na każde kolejne dziecko w szkole lub oddziale przedszkolnym).

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Złotowie:
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM
62 8941 0006 0028 5726 2000 0010