Lp.Imię i nazwiskoPrzemiotWychowawstwo
1. Karina Andrzejak

Matematyka, świetlica

 
2. Danuta Czerwińska Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne  Klasa 2
3. Jarosław Dopytała Wychowanie fizyczne, świetlica Klasa 5
4. Anna Druszcz Pedagog, plastyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, rewalidacja  
5. Stanisław Gortat Muzyka, zespół mandolinowy „Frygi”  
6. Ksiądz Tadeusz Czyż Religia  
7. Iwona Kamińska Wychowanie przedszkolne, rewalidacja, logopedia oddział przedszkolny, grupa dzieci młodszych
8. Sylwia Kasprzyk Edukacja wczesnoszkolna, świetlica, rewalidacja, koło szachowe Klasa 3
9. Anita Kaszubowska Nauczyciel wspomagający, język polski, rewalidacja, świetlica Klasa 4 
10. Julia Safader Język niemiecki, wychowanie przedszkolne oddział przedszkolny, grupa "zerówka"
11. Kamil Modliszewski Przyroda, geografia, biologia, nauczyciel wspomagający, informatyka  
12. Grażyna Mruk Historia  
13. Andrzej Ogierman Chemia, fizyka, technika, informatyka, świetlica  Klasa 6
14. Iwona Peciak Język polski, biblioteka  Klasa 7
15. Magdalena Runke  Język angielski  Klasa 8
16. Renata Sieg  Edukacja wczesnoszkolna,  wychowanie przedszkolne  Klasa 1
17. Alicja Tessmer 

nauczyciel wspomagający

 
18. Katarzyna Ogierman psycholog szkolny  
19. Anna Tyczyńska historia, wiedza o społeczeństwie