Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o pozostawienie dziecka w przedszkolu na następny rok szkolny

od 7.02.2024 r.
do 16.02.2024 r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.02.2024 r.
do 25.03.2024 r.

od 01.07.2024 r.
do 19.07.2024 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26.03.2024 r.
do 05.04.2024 r.

od 22.07. 2024 r.
do 26.07.2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2024 r.

29.07.2023r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09.04.2024 r.
do 16.04.2024r.

od 30.07.2024 r.
do 13.08.2024 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2024 r.

14.08.2024 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA 1

Od dnia

Do dnia

Harmonogram czynności

Rekrutacja

1.03.2024 r.

26.04.2024 r.

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej

6.05.2024 r.

27.05.2024 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej

12.06.2024 r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja - nabór uzupełniający

19.08.2024 r.

23.08.2024 r.

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

26.08.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

27.08.2023 r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.