Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o pozostawienie dziecka w przedszkolu na następny rok szkolny

Od 17.02.2022r. do 22.02.2022r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 25.02.2022r.

do 21.03.2022r.

Od 04.07.2022r.

do 20.07.2022r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 25.03.2022r.

do 30.03.2022r.

Od 25.07.2022r. do 29.07.2022r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

01.04.2022r.

01.08.2022r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 13.04.2022r.

Od 02.08.2022r.

do 09.08.2022r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.04.2022r.

11.08.2022r.

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASA 1

Od dnia

Do dnia

Harmonogram czynności

 

31.01.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Rekrutacja

01.03.2022r.

29.04.2022r.

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej

04.05.2022r.

27.05.2022r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej

10.06.2022r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja - nabór uzupełniający

16.08.2022r.

19.08.2022r.

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

24.08.2022r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej

 

25.08.2022r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.