Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.splakie.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników dostępnych cyfrowo
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia i pomniejszeni wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • „poruszanie się” po stronie za pomocą klawiatury (bez konieczności użycia myszki)
 • jasne tło.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 22.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynatorem wyznaczonym ds. dostępności cyfrowej jest Jarosław Dopytała, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 67 2631595. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład opisanie zdjęcia lub ilustracji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymanie informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące. jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie ma prawo złożyć skargę z zastosowaniem przepisu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem (Łąkie 89), częściowo jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem posiada jeden budynek.
 • Do budynku prowadzi 7 wejść: jedno od strony drogi powiatowej, dwa od strony oddziału przedszkolnego (do przedszkola i Sali biologicznej), jedno od strony parkingu, dwa od strony boiska (na dolny hol oraz bezpośrednio na salę gimnastyczną), jedno prowadzące do korytarza przed salą gimnastyczną, przy którym funkcjonuje podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się tylko na jednym poziomie.
 • W budynku nie ma toalet wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku nie ma miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Koordynatorem wyznaczonym ds. dostępności architektonicznej jest Jarosław Dopytała, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować się można także dzwonią pod numer telefonu: 67 2631595. Tą samą drogą można składać wnioski oraz skargi na brak zapewnienia dostępności architektonicznej.

Aplikacje mobilne

 • Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Koordynator ds. dostępności

Jarosław Dopytała

Tel. 67 2631595

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego