Drodzy Państwo

Mając na uwadze dobro i rozwój uczniów, nasza szkoła postanowiła wdrożyć system Synergia. Umożliwi on Państwu bieżące bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywanie danych.

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może bezpłatnie:

  • sprawdzać oceny ucznia,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować listy obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia szkolne,
  • sprawdzać plan lekcji
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
  • korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl wpisując podany Państwu login i hasło (system rozpoznaje wielkość liter).

Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Synergia powinna korzystać jedna osoba. Istnieje możliwość otrzymania większej liczby kont Synergia (typu rodzic) od szkoły (na życzenie).

W przypadku zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła – proszę skontaktować się z wychowawcą klasy lub sekretariatem.