• Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem podczas pandemii (od 1 września 2020r.) - docxpobierz35.77 KB
  • Roczny plan pracy szkoły - odtpobierz65.25 KB
  • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem (rok szkolny 2020/2021) - docpobierz143.00 KB
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem - docxpobierz34.88 KB