Przewodniczący Rady Rodziców – Pani Iwona Skwarek
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – Pan Tymoteusz Kowalski
Skarbnik - Pani Małgorzata Byłeń
Sekretarz – Pani Agnieszka Michowska

Opłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym wynoszą:

  • 30 zł za pierwsze dziecko
  • 20 zł za każde następne

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Złotowie:
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM
62 8941 0006 0028 5726 2000 0010