dyrekcja

Anna Tyczyńska

– nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie