OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Pani Magdalena Runke
                          
  SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 L.p Imię i nazwiskoklasa
1.    
2.    
3.    
     
5.    
6.    
7.     
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.