W roku szkolnym 2021/2022, w bibliotece pracuje Pani Iwona Peciak.