W roku 2020/2021 funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.

Grupa „Leśne Poziomki”, pod opieką Pani Alicji Tessmer, to dzieci młodsze (w wieku 3,4 i 5 lat).

Grupa „Orły”, tzw. „zerówka”, to dzieci 5 i 6 – letnie, którymi opiekuje się Pani Iwona Kamińska.

RAMOWY PLAN DNIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM

Oddziały przedszkolne, przy szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem, są czynne od godziny 7.00 do godziny 15.00.

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Zajęcia wyrównawczo-wspomagające, praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej.

Grupa „Leśne Poziomki” – 3,4 i 5 –latkiGrupa „Orły” – 5 i 6 - latki
8:00-8:30 śniadanie – doskonalenie samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku
8:30-8:45 czynności higieniczne
8:45-9:15 czynności organizacyjno-porządkowe. Sprawdzanie obecności oraz aktualizacja kalendarza. Ćwiczenia poranne lub zajęcia ruchowe przy muzyce
9:15-10:00 zajęcia edukacyjne zorganizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
10:00-10:45 swobodne zabawy dzieci w wybranych kącikach
10:45-11:50 zorganizowane zajęcia na świeżym powietrzu, placu zabaw, spacery oraz wycieczki w okolicy szkoły (w przypadku niesprzyjającej pogody – zajęcia w Sali przedszkolnej lub Sali gimnastycznej, zabawy konstrukcyjne, matematyczne, humanistyczne, układanki i gry planszowe)
11:50-12:00 czynności porządkowo-gospodarcze, doskonalenie czynności samoobsługowych
12:00-12:30 obiad
12:30-12:40 odpoczynek poobiedni – relaksacja oraz słuchanie czytanych bajek, opowiadań lub wierszy
12:40-13:00 rozchodzenie się dzieci.
13:00-15:00 odpoczynek, słuchanie bajek, gry i zabawy stolikowe lub ruchowe, w Sali lub na świeżym powietrzu.

*język angielski – poniedziałek 10.50 – 11.50 (po 30 minut na każdy oddział)

*logopedia – zajęcia profilaktyczne (zabawy językowe) – środa 12.50 – 13.50 (po 20 minut na każdy oddział),

Opłata za czesne (1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w godzinach 7.00-8.00 oraz między 13.00 a 15.00), należy wpłacać u Pani intendent lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Lipce: 41 8943 0004 0000 0257 2000 0010

Opłaty za herbatę w wysokości 3,00 zł miesięcznie wpłacamy wyłącznie do Pani intendent.