W listopadzie został podsumowany konkurs DOMEK DLA OWADÓW organizowany przez Panią Renatę Sieg, w ramach projektu „Pomagamy sobie i pszczołom poprzez doposażenie ogródka szkolnego i zdobywanie wiedzy”. Wszystkie prace spełniały kryteria konkursu i będą służyły owadom, w trudnym dla nich, zimowym okresie. Uczestnicy konkursu zasługują na wielką pochwałę i pierwsze miejsce.

To co zrobili, jest przejawem pięknej postawy społecznej i dbałości o otaczający nas świat. Komisja konkursowa w składzie Inspektor ds. pozyskiwania funduszy pomocowych w UG w Lipce – Pani Bogumiła Romaniec, redaktor „Aktualności” - Pani Julita Milczyńska i Pani Maria Jaszczyk, miały bardzo trudne zadanie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i osiągnięcia imponującego efektu.

Oto laureaci konkursu: Marcin Budnik, Szymon Szufliński, Julia Mróz, Antoni Szufliński, Helena Kowalska, Ksawery Byłeń, Maciej Kowalski, Natasza Gierszewska, Lena Kluczka, Filip Wergin, Maja Wiese, Fabian Skwarek, Karol Radzicki, Milosz Bindek.