Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o pozostawienie dziecka w oddziale przedszkolnym na kolejny rok szkolny

Od 18.02.2021r. do 22.02.2021r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 26.02.2021r. do 22.03.2021r.

Od 02.07.2021r. do 20.07.2021r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26.03.2021r. do 29.03.2021r.

Od 23.07.2021r. do 27.07.2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.04.2021r.

30.07.2021r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 06.04.2021r. do 13.04.2021r.

Od 02.08.2021r. do 09.08.2021r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2021r.

11.08.2021r.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem, na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności

Od dnia

Do dnia

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej

02.03.2021r.

30.04.2021r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej

04.05.2021r.

28.05.2021r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

07.06.2021r.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami

16.08.2021r.

20.08.2021r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej

21.08.2021r.

23.08.2021

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

24.08.2021r.